Yayın Tarihi: 04.09.2023 14:01

 

17 Ekim 2020 tarih ve 31277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre
aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan üyeler Danışma Kurulunda görevlendirilmiştir.